Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΜΕΛΗ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH