Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Τα e – poster θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2017. gr σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.