Υποβολή Προτάσεων για Κλινικά & Ειδικά Φροντιστήρια, Στρογγυλά Τραπέζια, Διαλέξεις

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για Κλινικά & Ειδικά Φροντιστήρια, Στρογγυλά Τραπέζια, Διαλέξεις έχει λήξει.