Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια – Πληροφορίες & Προεγγραφές

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 10ου Πανελληνίου και 9ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων, για τα οποία θα αναρτώνται σταδιακά σε αυτή τη σελίδα οι αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα, ενώ μετά την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου θα αναρτηθεί ο ακριβής χρόνος και χώρος πραγματοποίησής τους.

Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια και Σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Συνέδριο.

Για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων σε κλινικά και ειδικά φροντιστήρια και σεμινάρια θα γίνουν δεκτές προεγγραφές αποκλειστικά με υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Το σύστημα προεγγραφών στην ιστοσελίδα θα ενεργοποιείται σταδιακά για κάθε ένα από αυτά ενώ ο αριθμός και η θεματολογία των συγκεκριμένων φροντιστηρίων και σεμιναρίων μέσω προεγγραφών θα εμπλουτίζεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι η προηγούμενη εγγραφή του συμμετέχοντος στο Συνέδριο.

Μόλις ολοκληρώνεται ο αριθμός συμμετεχόντων για κάθε κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο, θα παύει αυτόματα να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσετε ηλεκτρονικά προεγγραφή.
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των κλινικών και ειδικών φροντιστηρίων και των σεμιναρίων θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου.

Για τα κλινικά φροντιστήρια και σεμινάρια που θα βρείτε παρακάτω σε αυτή τη σελίδα, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου.

 

  • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια & Σεμινάρια γίνεται απαραίτητα αυτοπροσώπως.
  • Μετά το πέρας των Κλινικών Φροντιστηρίων & Σεμιναρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 4272/14).
  • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρακαλούμε φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.
  • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλινικά φροντιστήρια και σεμινάρια είναι η εγγραφή στο Συνέδριο.
  • Ο κατάλογος με τα κλινικά και ειδικά φροντιστήρια, καθώς και τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν, ενημερώνεται διαρκώς μετά την έγκρισή τους από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα ώστε να παραμένετε ενήμεροι για τις νέες προσθήκες και πληροφορίες.