Οδηγίες για Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης των posters στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 50″.
Η δομή της παρουσίασης θα ακολουθεί τη δομή της περίληψης, δηλαδή:
Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία του e – poster.
Η παρουσίαση θα γίνει σε ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  • Ο προσανατολισμός των σελίδων, πρέπει να είναι οριζόντιος (landscape).
  • Στην καρτέλα Σχεδίαση (Design), στην πρώτη επιλογή Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup), αλλάξτε τις ιδιότητες σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (Πλάτος: 92cm και ύψος: 52cm)

Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές και αν έχετε σχεδιάσει το e – poster σας σε διαστάσεις ή αναλογίες (π.χ. 16:9) που να πλησιάζουν τα μεγέθη αυτά, τα γράμματα και τα σχέδιά σας θα είναι σίγουρα ευκρινή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο και χρώματα όπως επιθυμείτε.

Παρακαλούμε να επιλέξετε ευδιάκριτους συνδυασμούς. Για τις ενσωματωμένες εικόνες παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος του αρχείου. Οι γραμματοσειρές που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος των MS Windows, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εμφάνιση των αρχείων. Μπορείτε να επιλέξετε ενδεικτικά ανάμεσα στις γραμματοσειρές Arial, Times New Roman, Tahoma, Trebuchet Ms, Calibri, Book Antiqua, Verdana, Palatino Linotype.

  • Τίτλος Διαφάνειας

Φροντίστε ο τίτλος της ανακοίνωσής σας να είναι σε γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους από το υπόλοιπο κείμενο. Οποιοδήποτε μέγεθος γραμματοσειράς από 36 και άνω, είναι ικανοποιητικό. Στο πάνω μέρος της διαφάνειας αριστερά από τον τίτλο θα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο της ΕΝΕ (θα το βρείτε στα υποδείγματα στο τέλος της παρούσας ανάρτησης).

  • Κυρίως κείμενο ή κείμενο σε πίνακες ή διαγράμματα

Tο μέγεθος της γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι 18 και άνω (Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς 28, ανάλογα με το σύνολο των πληροφοριών που θα ενσωματώσετε). Μεγέθη μεγαλύτερα του 40 δεν προτείνονται.
Για τη λεζάντα εικόνων ή διαγραμμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μικρότερα μεγέθη, ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το κείμενο για την κατανόηση της εικόνας ή του διαγράμματος.

  • Παρατηρήσεις και βιβλιογραφία:

Για τις παρατηρήσεις και για τις βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται γραμματοσειρά μεγέθους 18 έως 26.

  • Οι εργασίες δε θα πρέπει να αποστέλλονται σε «κλειδωμένη» μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της κυκλικής παρουσίασης των e-posters από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.
Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε το e – poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@enne2017.gr μέχρι τις 19/04/2017 αναγράφοντας ως θέμα τον κωδικό που έχει λάβει η εργασία σας.

Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου.

Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής. Η ώρα και η ημέρα παρουσίασης θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e – poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέματα.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε υποδείγματα για τα e-poster σε μορφή αρχείων ppt, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βάσει των ανωτέρω οδηγιών.

Υπόδειγμα e-poster στην Ελληνική Γλώσσα

 

Υπόδειγμα e-poster στην Αγγλική Γλώσσα