Πληροφορίες Εγγραφής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατηγορία ΕγγραφήςΈως 28/02/2017Έως 31/03/2017Έως 27/04/2017
Μέλη ΕΝΕ70 €120 €180 €
Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας130 €180 €200 €
Φοιτητές (1o πτυχίο) *
& Άνεργοι Νοσηλευτές
50 €70 €90 €

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:

 • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
 • Διαλλείματα καφέ
 • Εναρκτήρια Τελετή
 • Δεξίωση Εναρκτήριας Τελετής

 • * Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2017, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές και άνεργους νοσηλευτές.


 

 • Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
 • Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
 • Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
 • Στην περίπτωση της δωρεάν εγγραφής Φοιτητών (1ο Πτυχίο), στο Δικαίωμα Συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Δεξίωση Εναρκτήριας Τελετής. Για την παραλαβή του υλικού και τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής